Iedere jongere moet kunnen opgroeien in een gezin. Maar wat als dat thuis niet mogelijk is?

De oorzaak kan gedragsproblemen van de puberende tiener zijn, maar ook een scheiding, ziekte, sterfgeval of verslaving van (één van) de ouders kan ertoe leiden dat een kind op straat komt te staan. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kan pleegzorg een tijdelijke of langdurige uitkomst bieden.  Want jongeren, hoe volwassen ze ook lijken…  hebben juist de liefde van (pleeg)ouders zo hard nodig.

In Zeeland is een schrijnend tekort aan pleeggezinnen die kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar willen opvangen. Deze leeftijdsgroep wordt daarom noodgedwongen vaak in instellingen buiten de eigen leefomgeving geplaatst. Uit deze nood is Stichting Jongerenopvang Zeeland opgericht. Zij wil de opvang van Zeeuwse jongeren in pleeggezinnen stimuleren. Onder meer door financieel bij te dragen aan het verbouwen van de woningen van pleegouders.

Wilt u meer informatie ? Neem contact op met bestuur@jongerenopvangzeeland.nl

Wilt u ons steunen?  Rekeningnummer NL63RABO0111748062
T.n.v. Stichting Jongerenopvang Zeeland   sponsoring@jongerenopvangzeeland.nl

Geef jongeren een warm thuis!

 

Actueel

Geplaatst op 31-03-2022

Kiwanis

Zorgen voor een warm en veilig gezin voor jongeren voordat ze het in de maatschappij helemaal zelfstandig moeten redden.Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Stichting Jongerenopvang Zeeland helpt al jarenlang met onder andere zorgen voor verbouwingen in huis, zodat het mogelijk is voor de lange termijn jongeren goed op te vangen. Daar draagt ook […]

Lees verder...