Iedere jongere moet kunnen opgroeien in een gezin. Maar wat als dat thuis niet mogelijk is?

De oorzaak kan gedragsproblemen van de puberende tiener zijn, maar ook een scheiding, ziekte, sterfgeval of verslaving van (één van) de ouders kan ertoe leiden dat een kind op straat komt te staan. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kan pleegzorg een tijdelijke of langdurige uitkomst bieden.  Want jongeren, hoe volwassen ze ook lijken…  hebben juist de liefde van (pleeg)ouders zo hard nodig.

In Zeeland is een schrijnend tekort aan pleeggezinnen die kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar willen opvangen. Deze leeftijdsgroep wordt daarom noodgedwongen vaak in instellingen buiten de eigen leefomgeving geplaatst. Uit deze nood is Stichting Jongerenopvang Zeeland opgericht. Zij wil de opvang van Zeeuwse jongeren in pleeggezinnen stimuleren. Onder meer door financieel bij te dragen aan het verbouwen van de woningen van pleegouders.

Wilt u meer informatie ? Neem contact op met bestuur@jongerenopvangzeeland.nl

Wilt u ons steunen?  Rekeningnummer NL63RABO0111748062
T.n.v. Stichting Jongerenopvang Zeeland   sponsoring@jongerenopvangzeeland.nl

Geef jongeren een warm thuis!

 

Actueel

Geplaatst op 17-05-2017

Project Familiehuis van Duijn

Familie Van Duijn

Een huis met voldoende ruimte, waar veiligheid en liefde geboden kan worden aan wie het maar nodig heeft. De familie van Duijn is als gezin enorm gezegend en willen daar graag van delen. De wens is het wonen in een huis met 8 slaapkamers, waar ieder kind zijn eigen plekje kan hebben. De verbouwing van […]

Lees verder...

Geplaatst op 20-10-2016

Project Familiehuis de Groot

Ladies’ Circle Zeeuws-Vlaanderen en Aes Elsta zorgen voor aangepaste badkamer Familie de Groot uit Terneuzen heeft vier eigen kinderen (waarvan drie niet meer thuis wonen) en een pleegdochter. Wat doe je als er nog twee pleegjongeren bij komen? Zij kozen ervoor om zelf op de bank te gaan slapen! De pleegouders hebben hun eigen slaapkamer […]

Lees verder...